Anekdote: Mohammed Ali verbaal verslagen

in Anekdote

Op het hoogtepunt van zijn roem als bokser zat Mohammed Ali een keer in een vliegtuig. Vlak voor het vliegtuig zou opstijgen, maakte een stewardess Ali erop attent dat hij zijn veiligheidsgordel nog niet vast had.

De bokser keek de stewardess vernietigend aan en zei: “Supmerman heeft geen veiligheidsgordel nodig.”

De stewardess keek even vernietigend terug en antwoordde: “Superman heeft ook geen vliegtuig nodig.”

Ali deed de veiligheidsgordel om.

In Nederland is een vergelijkbare anekdote in omloop:

Een passagier mopperde tegen een stewardess op de bediening in het vliegtuig die hij lomp en onbehouwen vond. De passagier wilde wel eens weten sinds passagiers werden bediend door boerinnen.

“Sinds we vee vervoeren”, was het antwoord dat de man kreeg.

Tags: