Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden.

Wij meten bezoeken aan onze website om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De bezoeken die wij meten, de zogenaamde meetgegevens, kunnen persoonsgegevens bevatten. Hierbij gaat het met name om IP-adressen en cookies.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geinteresseerd bent.

Het is mogelijk om in de instellingen van uw webbrowser cookies te weigeren. Ook kunt u ervoor kiezen om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

Google maakt bij het vertonen van haar advertenties gebruik van de zogeheten ‘DART-cookie’. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Wij zijn zeer selectief in het gebruik van koppelingen naar andere websites, maar voor een goede dienstverlening hebben wij enkele opgenomen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud en de activiteiten van deze websites. Aangezien er een verschil kan zijn tussen onze privacybeleid, raden wij u aan de privacybeleid van deze websites goed door te lezen.

Ondanks dat wij constant zorg en aandacht besteed aan de content van onze website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die zich op de site bevindt volledig is. Ook kan het zo zijn dat deze informatie onjuist is.

De aanvulling van de informatie op de website gebeurt regelmatig en eventuele wijzigingen kunnen zonder toestemming, direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel de informatie met grote zorg verzameld is, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op onze website. Ook het niet kunnen raadplegen van de website door wat voor reden valt hieronder.