Broodje aap: De verdwenen centen

in broodje aap/criminaliteit

Een systeembeheerder bij een groot Amerikaans autobedrijf met heel veel werknemers had een prachtige methode bedacht om rijk te worden. Hij besloot te gaan rommelen met de loonadministratie. De salarissen, loonbelasting en sociale premies van de werknemers werden door een computer berekend, waarna automatisch een betaalbestand aan de bank doorgeseind werd.

Dit systeem leek tamelijk waterdicht: de systeembeheerder kon zichzelf niet zomaar een hoger salaris geven, omdat het totaalbedrag aan bruto-lonen precies vooraf door een andere afdeling berekend en achteraf gecontroleerd werd. Ook kon hij niet een deel van het salaris van andere werknemers aan zichzelf overmaken; de betreffende werknemers zou immers meteen gaan klagen waardoor de systeembeheerder in no-time ontmaskerd zou worden.

geld De systeembeheerder veranderde de software toen zo, dat in de bruto-nettoberekening van de salarissen precies een cent teveel op elk salaris ingehouden werd. Al deze centen liet hij naar zijn eigen bankrekening overmaken. Zo bleef het totaalbedrag aan bruto-lonen kloppen en niemand merkte het op dat hij of zij elke maand een cent te weinig loon kreeg. De systeembeheerder schijnt op deze manier tonnen verdiend te hebben.

Hij liep tegen de lamp nadat hij in een grote rode glanzende en vooral errug dure nieuwe auto naar zijn werk kwam. De chef van de systeembeheerder werd argwanend en liet een externe deskundige de administratie nakijken.

Waar of niet waar?
In de accountancy wordt dit verhaal als waar verteld, maar waarschijnlijk meer om de belangrijke rol van een zogeheten EDP-auditor te onderstrepen dan als waarheidsgetrouw verhaal.

Zoals veel verhalen kent ook dit broodje-aapverhaal veel varianten. In een daarvan gaat het om een systeembeheerder bij een postorder- bedrijf die van geretourneerde spullen het bedrag in hele guldens aan de klant retourneerde. Het resterende bedrag, de centen, gingen naar zijn eigen rekening.

Het verhaal speelt ook een rol in de film Office Space:
PETER: Well, how does it work?
MICHAEL: It’s pretty brilliant. What it does is where there’s a bank transaction, and the interests are computed in the thousands a day in fractions of a cent, which it usually rounds off. What this does is it takes those remainders and puts it into your account.
PETER: This sounds familiar.
MICHAEL: Yeah. They did this in Superman III.
PETER: Yeah. What a good movie.
MICHAEL: A bunch of hackers did this in the 70s and one of them got busted.

Tags: