Broodje aap: Het onoplosbare probleem

in Studenten

Een student arriveert te laat voor zijn wiskundeles. Op het bord heeft de docent twee wiskundige problemen geschreven. De student neemt aan dat het hier gaat om huiswerkopdrachten en schrijft ze over in zijn schrift.

Thuis werkt hij beide wiskundevraagstukken uit. Hij is er lang mee bezig, want de problemen blijken een stuk ingewikkelder te zijn dan de gebruikelijke opdrachten.

Wanneer hij de opdrachten inlevert bij zijn docent, is deze stomverbaasd. De problemen op het bord waren namelijk geen huiswerk, maar problemen waarvan wiskundigen vrijwel zeker wisten dat ze niet op te lossen waren. De docent had ze op het bord geschreven als voorbeelden tijdens zijn les.

Waar of niet waar?
Dit is waar gebeurd. Het overkwam George B. Dantzig in 1940 toen hij studeerde aan Berkely University, Californie. Het verhaal speelt een belangrijke rol in de film Good Will Hunting uit 1997.