Broodje aap: Regels zijn regels

in Studenten

Tijdens een tentamen op de universiteit van Cambridge vond enige jaren geleden de volgende conversatie plaats nadat een student aan de examinator vroeg om gebak en een glas bier:

Examinator: “WAT zeg je?”

Student: “Meneer, ik verzoek u om mij gebak en een glas bier te geven.”

Examinator: “Het spijt me. Nee.”

Student: “Meneer, ik verzoek u met klem om mij gebak en een glas bier te geven.”

Hierop haalt de student een exemplaar van de vier honderd jaar oude “Laws of Cambridge” tevoorschijn. Hoewel de tekst geheel in het Latijn is, zijn de reglementen nog steeds van kracht. De student wijst de examinator op de passage waar staat: “Gedurende tentramens is het de heren toegestaan te verzoeken om gebak en een glas bier.”

De student accepteert cola en hamburgers als moderne vorm van deze versnaperingen en luid slurpend voltooit hij de rest van zijn tentamen.

Drie weken later ontvangt de student van de universiteit een boete van vijf pond wegens het niet dragen van een zwaard tijdens de tentamens.

Waar of niet waar?
Dit verhaal stond in de jaren vijftig al in de Amerikaanse uitgave Readers Digest,een bron van veel broodje aap verhalen. Helaas is het niet waar. De “Laws van Cambridge” bestaan, maar de regel uit het verhaal komt er niet in voor.