Broodje aap: Roll over Beethoven

in Studenten

Een student aan het conservatorium in Den Haag moet voor het vak Moderne Muziek een eigen compositie inleveren. Hij weet werkelijk niets te beginnen met die moderne klanken en gaat ten einde raad naar de directeur, zelf een bekend modern componist.

De directeur luistert naar de student als hij zijn probleem uitlegt en zegt: “Weet je wat? Ik weet een oplossing voor je. Neem gewoon een stuk van een ander en schrijf dat achterstevoren op. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan.

De student bedankt de directeur. Als hij thuis is neemt hij een compositie die de directeur zelf ooit geschreven heeft en schrijft dat achterstevoren op. Dat stuk levert hij in bij het conservatorium.

Op zijn examen vraagt de leraar verbaasd hoe hij erbij komt om de vijfde van Beethoven in te leveren…

Waar of niet?
Het verhaal vertoont veel verwantschap met een aantal andere “studenten legendes”. In veel van die verhalen gaat het inleveren van stukken mis omdat de docent in zijn jonge jaren het zelf ook niet te nauw nam met de regels.