Waar of niet waar? Eva was de tweede vrouw van Adam

in Feit of fictie/Geschiedenis

Het klassieke scheppingsverhaal uit de bijbel is te vinden in het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Genesis. In Genesis worden Adam en Eva geschapen door god.

Maar het scheppingsverhaal met Adam en Eva is niet het enige scheppingsverhaal dat in de bijbel te vinden is.

In het tweede hoofdstuk van Genesis staat een ander scheppingsverhaal. Op basis daarvan kun je concluderen dat er een andere vrouw in het leven van Adam was, voordat Eva op de proppen kwam. Die eerste vrouw was, tenminste volgens de Joodse kabbala, een vrouw met de naam Lilith.

Lilith werd volgens kabbalistische geschriften net als Adam uit het stof van de aarde geschapen. De relatie tussen Adam en Lilith verliep volgens deze geschriften niet soepel. Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Op een gegeven moment had Lilith er genoeg van, en ging ze er vandoor.

Ondanks smeekbeden van Adam vertikte Lilith het om terug te komen. God schiep daarop uit de rib van Adam een nieuwe vrouw, die zich wel liet onderwerpen. Dat is Eva.

Tags: